VÄLKOMMEN TILL HJÄRNTANKEN!

Vi utbildar läkare som utbildar läkare!

Gå vår populära endagsutbildning i bedömningsmetoder! Vi ger återkommande öppna kurser, senast i Göteborg 28/4. Kommande kurser annonseras via nyhetsbrevet och på denna hemsida.

Hjärntanken kan erbjuda utbildningar inom kompetensvärdering (bedömningsmetoder), handledarutbildning, studierektorsutbildning samt ge råd och tips om hur utbildning av läkare kan organiseras. Vi har återkommande uppdrag för runt i landet, bland annat för Västra Götalandsregionen, Landstinget i Värmland, Region Skåne, Landstinget Sörmland och Stockholms läns landsting. Hör av dig om du vill beställa en uppdragsutbildning!

Under rubriken dokument finns material som kan komma till nytta vid utbildning. Med tiden kommer vi att fylla på med mer. Teckna dig för vårt nyhetsbrev för att ta del av nya dokument som läggs upp samt få information om våra öppna utbildningar.

Vi kan också komma ut till er och ge en skräddarsydd utbildning. Kontakta oss för mer information: info@hjarntanken.se

Kontakt: info@hjarntanken.se

Sidan uppdaterad: 2017-11-23

© AKTIEBOLAGET HJÄRNTANKEN