INSTRUMENT FÖR KOMPETENSVÄRDERING

För att nedanstående metoder skall fungera bra är det lämpligt med utbildning i metoderna. Socialstyrelsen har i ST-författningen som gäller från den 1/5 2015 angett att handledare bör ha utbildning i bedömningsmetoder och att bedömningar skall göras regelbundet samt dokumenteras. Vi erbjuder praktiskt inriktad interaktiv utbildning i bedömningsmetoder!

Mini-CEX - en ny version som utgår från att avgöra utbildningsläkarens självständighet.

Formulär - ifyllbar PDF som kan skrivas ut eller e-postas. För full funktionalitet - använd Adobe Acrobat för dator eller mobil enhet!

Blanketten under utveckling, skicka gärna synpunkter till info@hjarntanken.se

REFERENSER:

Weller JM1, Misur M2, Nicolson S2, Morris J3, Ure S4, Crossley J5, Jolly B6. Can I leave the theatre? A key to more reliable workplace-based assessment. Br J Anaesth. 2014 Jun;112(6):1083-91. doi: 10.1093/bja/aeu052. Epub 2014 Mar 17.

Weller JM1,2, Castanelli DJ3,4, Chen Y5, Jolly B6. Making robust assessments of specialist trainees' workplace performance. Br J Anaesth. 2017 Feb;118(2):207-214. doi: 10.1093/bja/aew412.

Crossley J1, Johnson G, Booth J, Wade W. Good questions, good answers: construct alignment improves the performance of workplace- based assessment scales. Med Educ. 2011 Jun;45(6):560-9. doi: 10.1111/j.1365-2923.2010.03913.x. Epub 2011 Apr 18.Specialistkollegium - Specialisterna på en klinik/vårdcentral har ett möte och diskuterar en ST-läkare utifrån ett formulär som fyllts i individuellt i förväg och jämförs med en självskattning.

NYHET! Dokument som ifylles på dator och kan skickas via e-mail/skrivas ut (lätt modifierat): Specialistkollegium papperslöst!
(OBS! Fungerar ej i vissa webläsare - vid problem: högerklicka och ladda ner dokumentet samt öppna i Acrobat Reader!)

Instruktion för specialistkollegium

Formulär med instruktion i wordformat (som möjliggör ev ändringar).


Instrument översatta från det engelska systemet.
(Översättning Ulrika Uddenfeldt Worth, Region Skåne)

Mini-CEX - Mini Clinical Evaluation Exercise - Handledare observerar och utvärderar mötet mellan läkare och patient

Formulär
Instruktion

CBD - Case Based Discussion - Strukturerad diskussion baserad på en journal

Formulär
Instruktion


DOPS - Direct Obervation of Procedural Skills - Handledare observerar och utvärderar ett praktisk moment, ex lumbalpunktion

Formulär
Instruktion


360-gradersbedömning - Utbildningsläkaren utvärderas genom att 6 individer (vanligen kollegor och andra yrkesgrupper) fyller i ett formulär som sammanställs av handledare och jämförs med en självskattning.

Formulär - medarbetare
Formulär - självskattning

Instruktion

DOKUMENTVad gör egentligen en handledare?
För att snabbt få överblick och för att få stöd i att strukturera handledningen kan du använda "Servicebok för handledning". Dokumentet innehåller också en mycket enkel loggbok där man med enstaka ord kan notera handledningstillfällena och innehållet.

Servicebok för handledning (wordformat)
Går ST-läkaren för mycket jour?
Med denna excelmall kan ST-läkaren enkelt föra in vilka veckor som är på avdelning, mottagning, ev operation, kurser etc. Ett effektivt sätt att få överblick över ST-tiden. Lämpligt att använda då utbildningsplanen revideras och i dialog med chef och schemaläggare om balansen blir fel.

Uppföljning av ST (excel)


Kontakt: info@hjarntanken.se

Sidan uppdaterad: 2019-09-01

© AKTIEBOLAGET HJÄRNTANKEN

Personuppgiftspolicy